Bedelli Askerlik Başvuru İşlemleri Hakkında Duyuru

Boston Başkonsolosluğu 06.09.2018

Bedelli askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlarımızın ödeme işlemlerini en geç 3 Kasım 2018 tarihine kadar tamamlamaları gerekmektedir.

A-Başvuru için aranan şartlar:

  1. 1 Ocak 1994 tarihinden (dahil) önce doğanlar,
  2. Henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış olanlar,
  3. Herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce silah altına alınmadan ‘’Askerliğe Elverişli Değildir’’kararından dolayı askerlik hizmetinden muaf tutulanlar başvurabileceklerdir.

B-Başvuru için gereken işlemler:

Yükümlüler bedelli askerlik için ilk müracaatlarını e-Devlet üzerinden yapacaklardır:

  1. Yükümlüler kendi şifreleriyle e-Devlet üzerinden (www.turkiye.gov.tr) açılan ‘’ASAL Bedelli Askerlik Başvurusu’’ linkinden öncelikle hak sahibi olup olmadıklarını öğreneceklerdir.
  2. Hak sahibi olduğunu e-Devlet üzerinden öğrenen yükümlüler, işlemlerini yine e-Devlet üzerinden yürüteceklerdir. Bu çerçevede, EK-B Lahika-2adlı barkodlu belgeyle birlikte, yetkili bankaya (ABD’de bedelli askerlik ödemeleri bizzat Vakıfbank New York Şubesi’ne yapılacaktır) 15.000 (onbeşbin) TLbedeli eksiksiz olarak ödedikten sonra, e-Devlet üzerinden almış oldukları “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” ve üç (3) adet dekontun aslını en geç 3 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar Başkonsolosluğumuza teslim edeceklerdir. Eksik bilgilerin bulunduğu dekontlar kabul edilmeyecektir.
  3. Daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği birliklerine katılmamış olanlar,“Askerliğe Elverişli Değildir”, “Ertesi Yıla Bırakma”raporu alanlar, “Bakaya” durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır.Bu durumda olan yükümlülerin doğrudan Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.e-Devlet üzerinden başvuru yapamayan bu yükümlülerin hak sahipliğinin olup olmadığının tespiti için evrakları nüfusa kayıtlı oldukları askerlik şubesi başkanlığına gönderilecekolup, askerlik şubesi başkanlığınca verilecek cevabi yazıda hak sahibi olduklarının belirtilmesi durumunda başvuruları işleme konulacaktır.

C-Bedelli askerlik ödeme işlemleri:

Vatandaşlarımızın bedelli askerlik ödemelerini,

  • Vakıfbank New York Şubesi veya
  • Türkiye’deki bankalar üzerinden yapmaları mümkündür.

Vakıfbank New York Şubesi üzerinden ödeme yapacak yükümlülerinşubeye şahsenbaşvuruda bulunmaları gerekmektedir.Yükümlüler, ödemelerin nasıl yapılacağı konusunda Vakıfbank New York Şubesinin212-621-9400numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabileceklerdir.

Yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımız, adına vekaletname düzenletecekleri kanuni yakınları (kişinin anne-babası, kardeşleri, büyük anne-babası) veya avukatları aracılığıyla bedelli askerlik ödemeleri ile askerlik işlemlerini tamamını yurtiçinde de gerçekleştirebileceklerdir.

D-Bedelli askerlik işlemlerinin Başkonsolosluğumuz üzerinden yapılması:

Bankaya ödeme yapan yükümlüler, e-Devlet üzerinden almış oldukları “Bedelli Askerlik Ödeme Belgesi” ile üç (3) adet banka dekontunun aslını en geç 3 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar Başkonsolosluğumuza şahsen veya vekalet verdikleri kanuni temsilcileri aracılığıyla teslim edeceklerdir.

  1. Ödeme dekontunda, yükümlüye ait T.C. Kimlik Numarası,Adı Soyad,Telefon Numarası (Varsa vekilinin de), Ödenen tutarve “Bedelli askerlik ödemesidir” açıklaması bulunacaktır.
  2. Banka deontunun aslı ile yurtdışı ödeme belgesinin bir nüshası yükümlüye verilecek, bir nüshası Başkonsoloslukta muhafaza edilecek, diğer nüshası ise işlem yapılmak üzere EK-B LAHİKA-1, EK-B LAHİKA -3 ile birlikte EK-B LAHİKA -4 tebligatyükümlünün nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesine gönderilecektir.

E-Yoklama, celp ve sevk İşlemleri:

Ödemesini tamamlayarak başvurusu uygun görülen yükümlülerin celp dönemleri ve temel askerlik eğitimi için sevk edilecekleri birlikleri Milli Savunma Bakanlığınca ayrıca duyurulacaktır. Başvuruda bulunan yükümlülerden yoklaması bulunmayanların, yoklamalarını yükümlüler için belirlenen celp döneminin başlangıcından 15 gün öncesine kadar YURTİÇİNDE yaptırmaları gerekmektedir.

Temel Eğitim; Yükümlüler kendilerine belirtilen yol süresi içinde (Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek celp dönemlerinde) birliklerine katılacak, 21 (yirmi bir) günlük temel askerlik eğitimini tamamlamayı müteakip birlikleri tarafından terhis edilecektir. Celp Dönemlerinde temel askerlik eğitimini eksiksiz tamamlayan yükümlülerin kesin terhis işlemi tamamlanacaktır.Saygıyla duyurulur.

SIKÇA SORULAN SORULAR:

1) DÖVİZLE askerlik ve BEDELLİ askerlik aynı uygulama mıdır?

Dövizle askerlik ve bedelli askerlik, kapsamı, yararlanma şartları, başvuru koşulları, bedelin ödenme usulleri vb. itibariyle iki farklı uygulamadır.

Dövizle askerlik toplam en az üç yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde çalışan vatandaşlarımızı kapsamaktadır. 2.000 Avro tutarında bir ödeme ve Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı sözkonusudur.

Bedelli askerlik ise 1 Ocak 1994 (dahil) tarihinden önce doğan yükümlülerden istekli olanların yararlanabileceği geçici bir uygulamadır. Uygulama süresi 3 Kasım 2018 (dahil) tarihinde sona erecektir. Ayrıca 15.000 TL tutarında bir ödeme ve 21 günlük temel askerlik eğitimi sözkonusudur.

2) DÖVİZLE askerlik hizmetinden kimler yararlanabilir?

Dövizle askerlik hizmetinden oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere, toplam en az üç yıl süre ile fiilen yabancı ülkelerde bulunanlar yararlanabilmektedir.

Dolayısıyla, dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için Türkiye’de geçen süreler hariç olmak üzere en az üç yıl (1095 gün) süreyle yurt dışında oturma/çalışma iznine sahip şekilde işçi veya işveren statüsünde bulunmuş olma şartı geçerliliğini korumaktadır.

3) DÖVİZLE askerlik başvurusunda yaş sınırı var mıdır?

Dövizle askerlik başvuruları için daha önce 38 olarak belirlenen yaş sınırı kaldırılmıştır.

4) BEDELLİ askerlik hizmetinden kaç yaşındakiler yararlanabilir?

Bedellik askerlikten 1 Ocak 1994 (dahil) tarihinden önce doğan yükümlülerden istekli olanlar yararlanabilecektir. Bedelli askerlik başvurularının 3 Kasım 2018 (dahil) tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

5) DÖVİZLE askerlik başvurusu nasıl yapılacaktır?

Dövizle askerlik başvurularında prensip olarak değişiklik bulunmamaktadır. Vatandaşlarımıza, dövizle askerlik ödemelerinin doğrudan dış temsilciliklerimizce tahsil edilmesi kolaylığı sağlanmıştır.

Bununla birlikte, dövizle askerlik kapsamında, uzaktan eğitim şartı dahil gerekli teknik altyapı çalışmaları tamamlanıncaya kadar başvuru işlemleri 3 Ağustos 2018 itibariyle durdurulmuştur. Başvuruların yeniden kabul edilmeye başlanacağı tarih ayrıca duyurulacaktır.

6) BEDELLİ askerlik başvurusu nasıl yapılacaktır?

Bedelli askerlik kapsamında, hak sahibi yükümlülerin öncelikle e-Devlet üzerinden işlemlerini başlatmaları ve bedelli askerlik ödeme belgesi ile 3 adet banka dekontunu Başkonsolosluğumuza teslim etmeleri gerekmektedir.

Bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerden daha önce askere sevk evrakını almış ancak sevk edildiği birliklerine katılmamış olanlar, "Askerliğe Elverişli Değildir", "Ertesi Yıla Bırakma" raporu alanlar, "Bakaya" durumunda olanlar ile daha önce askerlik hizmetine başlamış olanlar e-Devlet üzerinden başvuru yapamayacaklardır. Bu kapsamda, e-Devlet üzerinden aldığı başvuru evrakını beyan edemeyen yükümlülerin, evrakları öncelikle Başkonsolosluğumuzca nüfusa kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlığına gönderilerek hak sahipliklerinin olup olmadığı tespit edilecektir.

7) DÖVİZLE askerlik ve BEDELLİ askerlik kapsamında eğitim nasıl olacaktır?

Dövizle askerlik kapsamında yükümlülere Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alma şartı getirilmiştir. Uzaktan eğitim usul ve esaslarına ilişkin çalışmalar Milli Savunma Bakanlığımızca yürütülmekte olup, tamamlandığında ayrıca bilgi sunulacaktır.

Bedelli askerlik kapsamında ise yükümlülerin 21 günlük temel askerlik eğitimini tamamlamaları gerekmektedir. Temel askerlik hizmetine yönelik yoklama, celp ve sevk faaliyetleri bedelli askerlik başvuru tarihlerinin sona ermesini müteakip yürütülecektir. Bu kapsamda, müracaatı uygun görülenlerin celp dönemleri ve sevke tabi yükümlü listeleri Askeralma Genel Müdürlüğünce duyurulacaktır.


Ceylan Özen Erişen Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00

Şahsen Başvuru Kabul Saatleri: 09.00 - 13.00
18.2.2019 Presidents' Day
1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day-Federal Tatil
17.2.2020 Presidents’ Day-Federal Tatil
25.5.2020 Memorial Day-Federal Tatil
25.5.2020 Ramazan Bayramı
3.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
7.9.2020 Labor Day-Federal Tatil
12.10.2020 Columbus Day-Federal Tatil
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day-Federal Tatil
26.11.2020 Şükran Günü-Federal Tatil
25.12.2020 Noel Günü-Federal Tatil
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili