Dövizle Askerlik Başvurusuna İlişkin Duyuru

Boston Başkonsolosluğu 29.01.2016

27 Ocak 2016 tarihli ve 29606 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6661 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ile;

  • Dövizle askerlik hizmetinden yararlan ancak yükümlülerce ödenecek döviz miktarı 6.000,- Avro’dan 1.000,- Avro’ya indirilmiştir.
  • Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak için yükümlülerin başvurabilecekleri en son tarih 38 yaşlarını tamamlayacakları yılın 31 Aralık günü olarak belirlenmiştir.
  • Bedelin taksitle ödenmesi uygulamasına son verilerek ödemenin başvuru sırasında peşin olarak yapılması şartı getirilmiştir.

1. Yeni yasa ile birlikte, 1000 Avro veya karşılığı konvertibl yabancı ülke parası olan dövizle askerlik bedelinin peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Ancak, Askerlik Kanununa eklenen geçici 53. maddede bu konuyabazı istisnalar getirilmiştir. Getirilen istisnalarla birlikte, hangi yükümlünün ne kadar miktarda ödeme yaparak veya ödeme yapmasına gerek kalmadan dövizle askerlikten yararlanabileceği ile ilgili bilgiler teknik detaylarıyla aşağıda sunulmuştur.

a)38 yaşını tamamlamamış ve daha önceki mevzuat çerçevesinde bir veya birden fazla taksit ödemesi yapanlar:

Bu yükümlülerin, daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarının bile 1000 Avro'nun üzerinde olması nedeniyle, Dış Temsilciliklerimize başvuru yapmalarını gerektiren herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Dolayısıyla, T.C. Merkez Bankası kayıtlarında 1000 Avro ve üzerinde ödeme yaptıkları tespit edilen vatandaşlarımızın kesin terhis veya askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemi yapılacaktır. Yapılan ödemelerin 1000 Avro üzerinde kalan bölümü iade edilmeyecektir.

b)38 yaşını tamamlamamış vedaha önce hiçdövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar:

Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

c)38 yaşını tamamlamış ve daha önce dövizle askerlik başvurusunda bulunmuş ancak ödemelerini tamamlamadığı için dövizle askerlik kapsamı dışında bırakılanlar:

Daha evvelki mevzuata göre 5112 veya 6000 Avro üzerinden ödedikleri bir taksit tutarıbile 1000 Avro'nun üzerindeolanbu kişiler, başvuru tarihi itibariyle dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar başvuru yapmak suretiyle herhangi bir ödeme yapmadan dövizle askerlikten yararlanabilirler.

d)38 yaşını tamamlamış ve daha önce hiç dövizle askerlik başvurusu yapmamış olanlar:

Bu kişiler, dövizle askerlik şartlarını haiz olmaları kaydıyla, en geç 31 Aralık 2017 (dahil) tarihine kadar 1000 Avro ödeyerek başvurularını yapabilirler.

2- Akerlik Kanununun Geçici 53. maddesi, sadece yukarıdaki 1. maddenin "c" ve "d" bentlerinde kayıtlı 38 yaşını doldurmuş ve hiç başvuru yapmamış ya da 38 yaşını doldurmuş ve ödemelerini tamamlamadığı için kapsam dışında bırakılmış yükümlülere, şartları haiz olmaları ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar başvurmaları kaydıyla dövizle askerlikten yararlanma hakkı tanımaktadır.

Geçici 43. madde ise, anılan maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce her ne sebeple ve hangi aşamada olursa olsun dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar için dövizle askerlikten yararlanma hakkı tanımaktadır.

Öte yandan, halen ödemeleri devam edenler ile ödemelerini süresi içinde tamamlamadıkları gerekçesiyle daha evvel yasa kapsamından çıkarılanlardan 31 Aralık 2017 tarihine kadar yapacakları başvuruları uygun görülecek olanlara, 1000 Avro'nun üzerindeki ödemelerinin iade edilmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yararlanma Şartları:

1. Dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silâhaltına alınmamış olmak.

2. Türkiye’de geçen süreler hariç toplam en az 3 yıl (1095 gün) süreyle ABD’de çalışmış olmak.

3. 1.000 Avro veya karşılığı konvertibl döviz miktarını yasada belirtilen şart ve sürelere uygun olarak ödemek.

4. Ödemeleri tamamlanana kadar, yurda kesin dönüş yapmamak veya herhangi bir takvim yılında toplam olarak 184 günden (dâhil) daha fazla süreyle yurt içinde kalmamak.

5. Başvuru sırasında yabancı ülkelerde sahip olduğu işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu ya da yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünümuhafaza etmek.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

1. 2 adet fotoğraf

2. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi

3. T.C. Pasaportu / Pasaportları aslı ve işlemli tüm sayfalarının fotokopisi (son üç yıllık giriş-çıkış kayıtlarını gösteren pasaportlar)

4. ABD’deki oturma ve çalışma izni aslı ve fotokopisi.

5. En az üç yıllık çalışmayı belgeleyen vergi formları ve fotokopileri

6. En az üç yıllık çalışmayı belgeleyen İş yeri yazısı veya yazıları

7. İşverenler için işyerini fiilen en az 3 yıl süreyle işveren olarak çalıştırdığını kanıtlayan belge

8. ABD vatandaşlığı da bulunan vatandaşlarımızın yabancı ülke pasaportunun ve vatandaşlık belgesinin aslı ve iki adet fotokopisi

9. Dilekçe

Ödeme:

Dövizle askerlik yararlanma şartlarını taşıdıkları Başkonsolosluğumuzca tespit edilen yükümlüler, Başkonsolosluğumuzdan alacakları iki nüsha “Döviz Ödeme Belgesi” ile muhabir bankalara giderek, peşin ve tek seferde döviz olarak yatırırlar.

01 Ocak – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında yapılacak başvurular için toplam bedel 1.000,00 Avro karşılığı 1091,60 ABD Doları’dır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

Ek-1 Madde.jpg

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00

Şahsen Başvuru Kabul Saatleri: 09.00 - 13.00
18.2.2019 Presidents' Day
1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day-Federal Tatil
17.2.2020 Presidents’ Day-Federal Tatil
25.5.2020 Memorial Day-Federal Tatil
25.5.2020 Ramazan Bayramı
3.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
7.9.2020 Labor Day-Federal Tatil
12.10.2020 Columbus Day-Federal Tatil
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day-Federal Tatil
26.11.2020 Şükran Günü-Federal Tatil
25.12.2020 Noel Günü-Federal Tatil
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili