T.c. Vaşington Büyükelçiliği Türk Uyruklu Sözleşmeli Personel (kavas) İlanı

Vaşington Büyükelçiliği 12.12.2013

Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet sözleşmeli personel (kavas) kadrosuna Türk uyruklu personel alınacaktır.

Görevin amacı:

Temsilciliğin günlük işlerinde ihtiyaç duyulan genel büro ve servis hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamaktır.

Başlıca sorumluluklar:

Personelin, idarenin talimatları çerçevesinde temizlik, servis, lojistik destek, büro hizmetleri, malzeme taşınması, vb. işlerde görevlendirilmesi öngörülmektedir. Sözkonusu personelin gerek duyulduğu takdirde, mesai günleri ve saatleri dışında da çalışabilecek durumda olması beklenmektedir.

Gerekli Deneyim ve Seçim Kriterleri:

- İşe giriş tarihi itibariyle 46 yaşından gün almamış olmak,

- En az ilkokul (ilköğretim) veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer yabancı okullardan mezun olmak (aday Türkiye dışında bir okuldan mezun ise denklik belgesinin de ibraz edilmesi gerekmektedir),

- ABD’de yasal olarak bulunuyor olmak,

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak,

- Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

- Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak (Askerlik terhis belgesinin ya da sağlık nedeniyle muafiyet sözkonusu ise muafiyet belgesinin aslı veya onaylı örneği gerekmektedir. Askerliği tecilli adayların başvurularının kabul edilmesi mümkün olmamaktadır.)

Başvuru şekli ve tarihi:

Sözkonusu pozisyonla ilgilenen ve gerekli koşulları taşıyan adayların İngilizce veya Türkçe özgeçmişlerini en geç 27 Aralık 2013 günü mesai bitimine kadar (saat 18.00) contact@turkishembassy.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

İlk değerlendirme sürecini geçen adaylarla 10 Ocak 2014 tarihine kadar iletişime geçilecektir. İlk değerlendirmeyi geçemeyen adaylarla temas edilmesi mümkün olmayacaktır.

Saygıyla duyurulur.

Ceylan Özen Erişen Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00

Şahsen Başvuru Kabul Saatleri: 09.00 - 13.00
18.2.2019 Presidents' Day
1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day-Federal Tatil
17.2.2020 Presidents’ Day-Federal Tatil
25.5.2020 Memorial Day-Federal Tatil
25.5.2020 Ramazan Bayramı
3.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
7.9.2020 Labor Day-Federal Tatil
12.10.2020 Columbus Day-Federal Tatil
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day-Federal Tatil
26.11.2020 Şükran Günü-Federal Tatil
25.12.2020 Noel Günü-Federal Tatil
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili