Dövizle Askerlik Hizmeti Uygulaması Hakkında Duyuru

New York Başkonsolosluğu 15.08.2013

Türk toplumunun değerli mensupları,

Dövizle askerlik bedelinin 10.000 Avro'dan 6.000 Avro'ya (7956 ABD Doları) indirilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu Kararı 20 Temmuz 2013 tarih ve 28713 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararın yürütülmesi çerçevesinde, Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı’nın yönlendirmesiyle hazırlanan bir bilgilendirme notu ile bu konuda sıkça sorulan sorular ve cevapları aşağıda sunulmaktadır:

Bilgilendirme Notu:

  1. Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği 20 Temmuz 2013 tarihi itibariyle dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunan yükümlüler 6.000 Avro veya karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını (7.956 ABD Doları), 1111 Sayılı Askerlik Kanun’da belirtilen esaslar çerçevesinde taksitle veya peşin olarak ödemek suretiyle dövizle askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir.

  2. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici-43’üncü maddesi kapsamında yapılan başvurular hariç olmak üzere, Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği 20 Temmuz 2013 tarihinden önce (20 Temmuz 2013 hariç, 19 Temmuz 2013 dâhil) 10.000 Avro ödeme taahhüdü ile dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlardan 6.000 Avro’dan az ödeme yapmış olanlar, mevcut ödemelerini Kanun’da belirtilen süre içinde 6.000 Avro’ya tamamlayarak dövizle askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Geçici-43’üncü maddesi kapsamında hak sahibi olanların başvuruları, 10.000 Avro karşılığında alınmaya devam edilecektir.

  3. Bakanlar Kurulu Kararı’nın yürürlüğe girdiği 20 Temmuz 2013 tarihi itibariyle, 6.000 Avro ve üstünde ödemede bulunmuş olanlar hakkında kesin terhis ve muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma işlemi başlatılacaktır. Bu durumdaki yükümlüler ile ödemelerini tamamladıkları için kesin terhise ya da muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmeye hak kazanmış olanlara fazladan ödedikleri miktar için iade yapılmayacaktır.

  4. 14 Aralık 2011 ve daha evvelki bir tarihte 5.112 Avro ödeme taahhüdü ile dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunanlardan taksit ödemeleri hala devam edenler, mevcut ödemelerini Kanunda belirtilen süre içinde 5.112 Avro’ya tamamlayacaklardır. Bu durumdakilerden ödemelerini 6.000 Avro’ya tamamlamaları talep edilmeyecektir.

  5. Geçmiş yıllarda dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulundukları halde, ödemelerini tamamlamadıkları gerekçesiyle, dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılmış olanlar, 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun Ek-1. Maddesinde belirtilen yararlanma şartlarını taşıdıklarının konsolosluklara yapacakları müracaatta tespit edilmesi kaydıyla, mevcut ödemelerini 6.000 Avro’ya tamamlamak suretiyle yeniden dövizle askerlik hizmetinden yararlanabileceklerdir. Bu durumda olup, daha önce 6.000 Avro’nun üzerinde ödeme yapmış olanlardan ilave ödeme talep edilmeyecek, fazladan ödedikleri miktarın kendilerine iadesi için işlem başlatılacaktır. ____________________________________________________________________________________________________________________

DÖVİZ ÖDEMESİNİN 6.000 AVRO’YA İNDİRİLMESİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

S.01 Dövizle askerlik hizmeti başvurusu yaptıktan sonra 10.000 Avro ödememi tamamladım ve şu an kesin terhis belgesinin/muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılma belgesinin gönderilmesini beklemekteyim. Fazladan ödediğim 4.000 Avro tarafıma iade edilecek mi?

C.01 20 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararında bu durumdaki vatandaşlarımıza geri ödemede bulunulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

S.02 Daha önce 15.000 Avro ödemek suretiyle dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulundum ve şu an kesin terhise hak kazandım/kesin terhis işlemim yapıldı. Fazladan ödediğim 9.000 Avro tarafıma iade edilecek mi?

C.02 20 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararında bu durumdaki vatandaşlarımıza geri ödemede bulunulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

S.03 Daha önce 10.224 Avro ödemek suretiyle dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulundum ve şu an kesin terhise hak kazandım/kesin terhis işlemim yapıldı. Fazladan ödediğim 4.224 Avro tarafıma iade edilecek mi?

C.03 20 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararında bu durumdaki vatandaşlarımıza geri ödemede bulunulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

S.04 Daha önce 7.668 Avro ödemek suretiyle dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulundum ve şu an kesin terhise hak kazandım/kesin terhis işlemim yapıldı. Fazladan ödediğim 1.668 Avro tarafıma iade edilecek mi?

C.04 20 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararında bu durumdaki vatandaşlarımıza geri ödemede bulunulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

S.05 Dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunduktan sonra, yükümlülüklerimi tamamladığım için kesin terhis belgemi/muvazzaf askerlik hizmetimi yerine getirmiş sayılma belgemi teslim aldım. 6.000 Avro’nun üzerindeki ödememi geri almam mümkün mü?

C.05 20 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararında bu durumdaki vatandaşlarımıza geri ödemede bulunulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

S.06 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 1111 sayılı Askerlik Kanununun Geçici-43’üncü maddesi kapsamında, 10.000 Avro’yu peşin ödemek suretiyle başvuruda bulundum ve şu an kesin terhise hak kazandım/kesin terhis işlemim yapıldı. Fazladan ödediğim 4.000 Avro tarafıma iade edilecek mi?

C.06 1111 Sayılı Askerlik Kanunun Geçici-43’üncü maddesi; 07 Şubat 2011 dâhil daha önceki bir tarihte altı aydan fazla yurtiçinde kalma, oturma-çalışma izni iptali veya sınır dışı edilme, yurda kesin dönüş yapma, vb. sebeplerle dövizle askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan halen yurtdışında yararlanma şartlarını taşıdıkları konsolosluklarına müracaatlarında anlaşılanların, bir kez daha dövizle askerlik hizmetinden yararlanmalarını sağlayan özel hükümlü bir Kanun maddesidir. Bu nedenle, dövizle askerlik hizmeti uygulamasındaki ödeme miktarı her ne kadar 6.000 Avro’ya indirilmiş olsa da, bu Kanun hükümlerinden faydalanma hakkı olan vatandaşlarımıza fazladan ödedikleri 4.000 Avro iade edilmeyecek, başvurular 10.000 Avro üzerinden alınmaya devam edecektir.

S.07 Dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere 10.000 Avro ödeme taahhüdü ile başvuruda bulundum ve şu ana kadar 2.500 Avro ödeme yaptım. Muvazzaf askerlik hizmetimi yerine getirmiş sayılmak için ne kadar daha ödeme yapmam gerekiyor?

C.07 Mevcut ödemenizi 3.500 Avro daha ödemek suretiyle 6.000 Avro’ya tamamladığınız takdirde, muvazzaf askerlik hizmetinizi yerine getirmiş sayılırsınız.

S.08 Daha önce 10.000 Avro ödeme taahhüdü ile dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulundum, bu kapsamda toplam 7.500 Avro ödedim. Kalan taksitlerimi yatırmam gerekiyor mu? Fazladan ödediğim 1.500 Avro’yu geri alabilir miyim?

C.08 20 Temmuz 2013 tarihinde yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu Kararı ile ödeme miktarı 6.000 Avro’ya indirildiğinden, kalan taksitlerinizi yatırmanız gerekmemektedir. Ancak, söz konusu Bakanlar Kurulu Kararında vatandaşlarımıza geri ödemede bulunulacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

S.09 Daha önce 10.000 Avro ödeme taahhüdü ile dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulundum, bu kapsamda toplam 7.500 Avro ödedim ancak 1974 doğumlu olduğumdan 31 Aralık 2012 tarihine kalan 2.500 Avro tutarındaki borcumu yatırmadığım için yasa kapsamından çıkarıldım. Yeniden dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunmak istersem herhangi bir ödeme yapmam gerekiyor mu?

C.09 Yeniden dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulunduğunuz takdirde tabi olacağınız ödeme miktarı 6.000 Avro olacaktır. Bir dilekçe ile askerlik şubenize müracaat ettiğiniz takdirde fazladan ödediğiniz 1.500 Avro’nun tarafınıza iadesi mümkündür.

S.10 Daha önce 5.112 Avro ödeme taahhüdü ile 1.278 Avro ödeyerek dövizle askerlik hizmeti başvurusunda bulundum. Taksit ödemelerim halen devam etmektedir. Ödeme miktarındaki değişiklik beni etkiliyor mu?

C.10 Ödeme miktarında Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan değişiklik sizi etkilememektedir. Ödemenizi 38 yaşınızı tamamlayacağınız yılın 31 Aralık tarihine kadar 5.112 Avro’ya tamamladığınız takdirde muvazzaf askerlik hizmetinizi yerine getirmiş sayılırsınız.

Saygıyla duyurulur.

New York Başkonsolosluğu

Atatürk

Ceylan Özen Erişen Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00

Walk-in hours: 09:00 am - 01:00 pm
1/1/2021 New Year's Day
1/18/2021 Martin Luther King, Jr. Day
2/15/2021 Presidents’ Day
5/13/2021 Ramazan Bayramı
5/31/2021 Memorial Day
7/5/2021 Independence Day
7/20/2021 Religious Holiday
9/6/2021 Labor Day
10/11/2021 Columbus Day
10/29/2021 Turkish Independence Day
11/11/2021 Veterans Day
11/25/2021 Thanksgiving Day
12/24/2021 Christmas Day
12/31/2021 New Year's Day