Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı

Turkuno Daimi Temsilciliği 01.06.2011

D U Y U R U

 

New   York'ta   yerleşik  Birleşmiş  Milletler  Nezdinde   Türkiye   Daimi Temsilciliğinde   görevlendirilmek   üzere,   sınavla bir adet Türk uyruklu Sözleşmeli    
                Sekreter alınacaktır.

 

SINAVA    KATILMA    ŞARTLARI:

 

Sözleşmeli    Sekreter  sınavına katılacak adaylarda aranan nitelikler şunlardır:

 

-              Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 

-              Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış bulunmak 

 

-                     En az lise veya dengi okulları ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan

               mezun  olmak,

    

-              Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

 

-              Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı 
                kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

 

-              Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

 

-                     Hertürlü  iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu  bulunmadığını tam teşekküllü hastaneden alınması gereken Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek (bu belge sınavı kazananlardan istenir),

 

                SINAVIN     ŞEKLİ:

 

Sınav,   "Yazılı   Eleme   Sınavı"   ve   "Sözlü    ve  Uygulamalı Yarışma  Sınavı" olmak üzere iki aşamalı  olarak  yapılır.  Yazılı eleme    sınavını kazananlar   sözlü ve   
                uygulamalı    yarışma    sınavına çağırılırlar.

 

-              Yazılı  Eleme Sınavı:

 

               a)            Türkçe'den İngilizce’ye çeviri (1 saat)

               b)            İngilizce’den Türkçe'ye çeviri (1 saat)

               c)            Matematik (1 saat)

               d)            Türkçe Kompozisyon (1 saat)

 

                -              Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı:

 

                               a)            Genel Kültür, Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkilap Tarihi

                               b)            (Bilgisayarda) Daktilo  sınavı

 

SINAV   TARİHİ   VE   YERİ:  

 

Yazılı  Eleme   Sınavı   8 Temmuz 2011,  Cuma günü  saat 10.00'da, 821 UN Plaza, NY,  NY  10017  adresinde bulunan Türkevi'nin 3. katında yapılacaktır. Sınava 
                katılacak olan adayların sınav günü pasaport veya nüfus cüzdanı aslını ibraz etmeleri ve saat  09.30’da sınav salonunda hazır bulunmaları  gerekmektedir.

 

                Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı'nın tarihi bilahare bildirilecektir.

                                    

                 

                BAŞVURU  İÇİN ADAYLARDAN  İSTENEN BELGELER:

 

1.  Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon

              numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir)

2.  Özgeçmiş (CV),

3.  Türk pasaportunun aslı ve işlem görmüş sayfalarının fotokopileri,

4.  Nüfus cüzdanının aslı ve arkalı önlü fotokopisi,

5.  Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya onaylı

                     sureti ile bir adet fotokopisi,

6.  Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belge ve

                     bir adet fotokopisi,

7.  2 adet son 6 ay içinde çekilmiş renkli vesikalık fotoğraf,

8.  Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri

  

ile  birlikte en  geç 1 Temmuz Cuma   günü  saat 18.00’e kadar "Birleşmiş Milletler  Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği 821 UN Plaza  NY, NY 10017" adresine şahsen  başvurmaları rica olunur.

               

               Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar

Türk uyruklu sözleşmeli sekreter duyurusu

Pazartesi - Cuma

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00

Şahsen Başvuru Kabul Saatleri: 09.00 - 13.00
18.2.2019 Presidents' Day
1.1.2020 Yeni Yıl Tatili
20.1.2020 Martin Luther King, Jr. Day-Federal Tatil
17.2.2020 Presidents’ Day-Federal Tatil
25.5.2020 Memorial Day-Federal Tatil
25.5.2020 Ramazan Bayramı
3.7.2020 ABD Bağımsızlık Günü
7.9.2020 Labor Day-Federal Tatil
12.10.2020 Columbus Day-Federal Tatil
29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 Veterans Day-Federal Tatil
26.11.2020 Şükran Günü-Federal Tatil
25.12.2020 Noel Günü-Federal Tatil
1.1.2021 Yeni Yıl Tatili