Sayın Bakanımızın Evsahipliğinde İstanbul’da 10 Mayıs Tarihinde Gerçekleştirilen Afganistan Konulu Toplantıya Ilişkin Başkanlık Özetinin Metni

Vaşington Büyükelçiliği 10.05.2011AFGANİSTAN HAKKINDA TOPLANTI

Başkan Açıklaması

(İstanbul, 10 Mayıs 2011)

Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Hindistan, İran, Kırgızistan, Pakistan, Rusya Federasyonu, Suudi Arabistan, Tacikistan ve Türkmenistan’dan Bakanlar ve Üst Düzey Temsilciler ile BM Genel Sekreteri’nin  Afganistan Özel Temsilcisi, Türkiye’nin daveti üzerine, En Az Gelişmiş Ülkeler Dördüncü Zirvesi vesilesiyle 10 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da Afganistan hakkındaki görüş alışverişinde bulunmak üzere biraraya gelmişlerdir.

Katılımcılar, Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Dr. Rangin Dadfar Spanta’dan Afganistan’daki durum ve geleceğe ilişkin öngörüleri hakkında stratejik düzeyli kapsamlı bir brifing almışlardır. Dr. Spanta sunumunda ezcümle, Afganistan ile çevresi arasında geliştirilmiş sinerji, diyalog ve işbirliğinin kalıcı barış, istikrar ve refah için gerekli olduğunun altını çizmiştir.

Katılımcılar,

- Asya’nın tam kalbinde yer alan Afganistan’ın bugünü ve geleceğinin komşu bölgelerle ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğunu vurgulamış;

- Afganistan’ın egemenliğine, bölünmezliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygılarını teyid etmiş;

- Tam Afganlaşmayı sağlamaya yönelik olarak 2014 yılına kadar sorumlulukların Afganlara devrine yönelik desteklerini ifade ederek, Afganistan toprakları üzerinde tam Afgan kontrolüne, bağımsızlığına ve egemenliğine desteklerini belirtmiş;

- Emin, güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan’ın herkes için barış ve istikrar bakımından hayati olduğunu, bu ortamın ancak dostluk ve işbirliğini yansıtan geniş bir çerçevede sağlanabileceğini vurgulamış;

- Tam Afganlaşmanın başarılmasını teminen Afganistan’da --özellikle güvenlik, kalkınma, yönetişim alanlarında-- sürmekte olan bütünleşmiş çabalara Afganlar tarafından liderlik edilmesine ve Afgan sahiplenmesine verdikleri desteği yinelemiş;

- Afganistan’daki gayretlerin Afganistan’ın çevresi ve ötesi tarafından tamamlanması ve desteklenmesi gerektiğini belirtmiş ve karşılıklı saygı temelinde Afganistan’la uzun vadeli diyalog ve işbirliğine yönelik taahütlerini ifade etmiş;

- İşbirliğinin ancak içeriden başlayacağının altını çizmiş; işbirliği büyük bir potansiyele sahip olduğunu, başlıca paydaşlar tarafından samimi, açık ve yapıcı bir tavırla sahiplenildiğinde, yönlendirildiğinde ve yönetildiğinde etkili ve olumlu bir sinerji sağladığı hususunda mutabık kalmış;

- Afgan Anayasası’nda mevcut ilkeleri destekleyecek şekilde ilerletilecek şekilde, Afgan liderliğinde, yönlendirmesinde ve yönetiminde yürütülen barış, uzlaşı ve yeniden bütünleşme sürecine olan desteklerini vurgulamış;

- Afganistan ve diğer ilgili ülkeler arasında ortak bir vizyon sağlanmasına yönelik olarak, güçlendirilmiş bir sinerjinin genel olarak kalıcı barış ve istikrarın anahtarı olacağını ifade etmişlerdir.

Bu arkaplan temelinde, bütün katılımcılar 2 Kasım 2011 tarihinde Türkiye’nin evsahipliğini yapacağı “Afganistan Hakkında İstanbul Konferansı”nın hazırlıklarına başlamak konusunda mutabık kalmışlardır. Konferansın 26 Ocak 2010 tarihli İstanbul Bildirisinde yer alan ortak ilkeler ve ortak vizyon temelinde geliştirileceğini kabul etmişler ve Konfersansta somut sonuçlar elde edilmesini teminen Dışişleri Bakanlıklarından temas ve danışmaları yoğunlaştıracak üst düzey yetkililer görevlendirmeye karar vermişlerdir.

Atatürk

Ceylan Özen Erişen Consul General
Monday - Friday

09:00 - 13:00 / 14:30 - 16:00

Walk-in hours: 09:00 am - 01:00 pm
1/1/2021 New Year's Day
1/18/2021 Martin Luther King, Jr. Day
2/15/2021 Presidents’ Day
5/13/2021 Ramazan Bayramı
5/31/2021 Memorial Day
7/5/2021 Independence Day
7/20/2021 Religious Holiday
9/6/2021 Labor Day
10/11/2021 Columbus Day
10/29/2021 Turkish Independence Day
11/11/2021 Veterans Day
11/25/2021 Thanksgiving Day
12/24/2021 Christmas Day
12/31/2021 New Year's Day